Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Για μια ακόμη χρονιά, και εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, η LEVANTE FERRIES κατάφερε όχι μόνο να υποβάλλει εμπρόθεσμα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) τις Εκθέσεις Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) για όλα τα πλοία του στόλου της, αλλά και να επαληθευτούν από τον εξουσιοδοτημένο φορέα της ΕΕ, τον ιταλικό νηογνώμονα RINA.

Comment

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την μεγάλη και παγκόσμια Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιμέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας