Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Αν και βρισκόμαστε στη μέση του χειμώνα, και παραλίες και θάλασσες δεν είναι στη σκέψη μας, η φροντίδα για την κατάσταση τους πρέπει να μας απασχολεί.

Comment

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, σε επίσημη ημερίδα που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2», ένα έργο στρατηγικού χαρακτήρα για την Κύπρο και την Ελλάδα.

Comment

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την μεγάλη και παγκόσμια Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιμέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας