Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, σε επίσημη ημερίδα που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2», ένα έργο στρατηγικού χαρακτήρα για την Κύπρο και την Ελλάδα.

Comment

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την μεγάλη και παγκόσμια Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιμέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας