Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ναυτιλιακή κοινοπραξία ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δοκιμή συν-καύσης με αμμωνία

Προς την υλοποίηση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της χρήσης καυσίμου αμμωνίας σε κινητήρα πλοίου εσωτερικού

Η κοινοπραξία NYK Line, IHI Power Systems Co., Ltd. (IHI Power Systems), Nihon Shipyard Co., Ltd. (Nihon Shipyard), Japan Engine Corporation και Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) ανακοίνωσαν ότι ο πρώτος τετράχρονος κινητήρας με καύσιμο αμμωνίας στον κόσμο ολοκλήρωσε με επιτυχία μια δοκιμή στην ξηρά για τη σταθερή καύση καυσίμου αμμωνίας με αναλογία συν-καύσης 80%, στο πλαίσιο ενός έργου επίδειξης για την εμπορική διάθεση πλοίων εξοπλισμένων με έναν κινητήρα με καύσιμο αμμωνίας εγχώριας παραγωγής.

Η πρωτοβουλία αυτή αφορά την ανάπτυξη πλοίων εξοπλισμένων με κινητήρα που λειτουργεί με αμμωνία εγχώριας παραγωγής. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 από τις NYK, Japan Engine Corporation, IHI Power Systems και Nihon Shipyard στο πλαίσιο του προγράμματος Green Innovation Fund Project του Οργανισμού Ανάπτυξης Νέας Ενέργειας και Βιομηχανικής Τεχνολογίας (NEDO).

Τον Απρίλιο του 2023, η IHI Power Systems ξεκίνησε λειτουργικές δοκιμές στο εργοστάσιό της στην Ota (νομός Gunma) σε έναν τετράχρονο κινητήρα 280 mm με καύσιμο αμμωνίας για την κύρια μηχανή παράκτιων σκαφών (δηλαδή ρυμουλκών με καύσιμο αμμωνίας, εφεξής “A-Tug").

Η αμμωνία δεν εκπέμπει CO2 κατά την καύση της και, ως εκ τούτου, αναμένεται να αποτελέσει ένα καύσιμο επόμενης γενιάς που θα συμβάλει στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά είναι μια δύσκολη ουσία για χειρισμό λόγω της τοξικότητάς της. Αυτή τη φορά, ενώ διασφαλίστηκε διεξοδικά η ασφάλεια, σε δοκιμή αυξήθηκε η αναλογία ανάμιξης του καυσίμου αμμωνίας εντός του κινητήρα στο 80%, και πραγματοποιήθηκαν δοκιμές στις συσκευές μετεπεξεργασίας καυσαερίων και στα συστήματα παροχής καυσίμου κ.λπ. και επιτεύχθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία η σταθερή ολοκληρωμένη λειτουργία αυτών των συστημάτων.

Οι δοκιμές επιβεβαίωσαν επίσης ότι οι εκπομπές μονοξειδίου του αζώτου (N2O), το οποίο έχει επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου περίπου 300 φορές μεγαλύτερη από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), και άκαυστης αμμωνίας ήταν σχεδόν μηδενικές και δεν υπήρξε διαρροή αμμωνίας από όλο τον εξοπλισμό επίδειξης κατά τη λειτουργία και μετά τη διακοπή της.

Πριν από τη δοκιμή, στις 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του εξοπλισμού επίδειξης.

Ο κινητήρας θα εγκατασταθεί στο A-Tug, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2024, μετά από περαιτέρω δοκιμές του κινητήρα στην ξηρά για τη μεγιστοποίηση της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) μέσω της περαιτέρω βελτίωσης του ποσοστού συμπαραγωγής.

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την μεγάλη και παγκόσμια Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιμέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας