Κυριακή, 22 Μαΐου 2022

Τα γραφεία της Hyundai Electric,τον κορυφαίο κατασκευαστή ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με μεγάλη εγκατεστημένη βάση εφαρμογών ναυτιλίαςκαι βιομηχανίας, επισκέφθηκεαντιπροσωπεία της C&A Σταύρος Κασιδιάρης Α.Ε.στις αρχές Δεκεμβρίου 2019, στην Κορέα.

Comment

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την μεγάλη και παγκόσμια Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιμέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας