Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Πόσο εφικτή είναι μία ενιαία ναυτιλιακή αγορά;

Η ενιαία αγορά είναι μια από τις πιο επιτυχημένες επιτυχίες της ΕΕ. Αποτελεί κεντρικό στοιχείο του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΕ.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι η ενιαία αγορά παραμένει ατελής και δυσλειτουργική σε ορισμένους τομείς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη ναυτιλία.

Η ναυτιλία παραμένει σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από πλοία μεταξύ λιμένων της ΕΕ χάνουν το καθεστώς της Ένωσης. Αυτό συνεπάγεται μεγάλο διοικητικό φόρτο, στο οποίο εμπλέκονται πολλές αρχές και ενδιάμεσα μέρη.

Εκτός από αυτές τις πολυάριθμες διαδικασίες και απαιτήσεις αναφοράς σχετικά με το φορτίο, υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός διαδικασιών αναφοράς και απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται. Αυτές δεν είναι μόνο περίπλοκες και επαναλαμβανόμενες, αλλά ακόμα χειρότερα, είναι εντελώς μη εναρμονισμένες σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενώ η οδηγία για τις διατυπώσεις υποβολής εκθέσεων είχε ως στόχο την απλούστευση και την εναρμόνιση της υποβολής εκθέσεων, δυστυχώς κατέληξε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Σήμερα οι ναυτικοί και το προσωπικό της επιχείρησης αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα να προκαλείται επιπλέον άγχος για τους ναυτικούς, μείωση της ικανοποίησης από την εργασία και απώλεια παραγωγικότητας.

Οι πλοιοκτήτες της ΕΕ με χαρά διαπιστώνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει πραγματική πρόοδο όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις διατυπώσεις υποβολής εκθέσεων και ένα “ενιαίο Ευρωπαϊκό θαλάσσιο περιβάλλον". Στην εκτίμησή της για τον αντίκτυπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αν πρέπει όχι μόνο να εναρμονίσει και να απλουστεύσει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το σκάφος, αλλά και να εξορθολογίσει τις τελωνειακές εκθέσεις.

Ο κ. Martin Dorsman, Γενικός Γραμματέας της ECSA, δήλωσε: "Η ECSA υποστηρίζει πλήρως αυτήν την αναθεώρηση και ζητεί ένα φιλόδοξο σχέδιο. Είναι αυτονόητο ότι θέλουμε και η τελωνειακή υπηρεσία να είναι μέρος αυτής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η ναυτιλία μπορεί τελικά να απολαύσει την ενιαία αγορά. Ένα φιλόδοξο περιβάλλον για το “ενιαίο Ευρωπαϊκό θαλάσσιο περιβάλλον” θα πρέπει να εξαλείψει όλο αυτό το περιττό διοικητικό φόρτο εργασίας, το οποίο είναι τώρα ένα βαρύ και περιττό βάρος για τους ναυτικούς και το προσωπικό της εταιρείας».

"Οι ευρωπαίοι εφοπλιστές πιστεύουν ότι το “ενιαίο Ευρωπαϊκό θαλάσσιο περιβάλλον" μπορεί να είναι επιτυχημένο μόνο εάν όλα τα μέρη, ειδικά όλες οι αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και λιμενικό επίπεδο, δεσμευθούν πλήρως να επιτύχουν. Οι απαιτήσεις ενημέρωσής τους, οι οποίες περιορίζονται αυστηρά σε δεδομένα όπου υπάρχει "ανάγκη να γνωρίζουμε", πρέπει να καλύπτονται από το ένα και μόνο μοντέλο της ΕΕ. Δεν πρέπει να υπάρχει χώρος ούτε ανάγκη, για οποιοδήποτε πλευρά να ζητά τίποτα πέρα ​​από αυτό που υπάρχει σε ένα, ενιαίο μοντέλο. Όλες οι αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιοι φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να εγγυώνται την αποδοχή δεδομένων από το περιβάλλον του ευρωπαϊκού θαλάσσιου ενιαίου παραθύρου», κατέληξε.

Tags:

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την μεγάλη και παγκόσμια Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιμέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας