Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

Η Castor Maritime ανακοινώνει νέες χρονοναυλώσεις

Νέες χρονοναυλώσεις ανακοίνωσε η Castor Maritime. Πιο συγκεκριμένα:

Το M/V Magic Nova, ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου Panamax που κατασκευάστηκε το 2010, έχει καθοριστεί σε σύμβαση χρονοναύλωσης με ακαθάριστη ημερήσια τιμή ναύλωσης ίση με το 92% του μέσου όρου των δρομολογίων Baltic Panamax Index 5TC1. Η ναύλωση ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 2021 και έχει ελάχιστη διάρκεια έντεκα μήνες και μέγιστη διάρκεια περίπου δεκατεσσάρων μηνών (+/- 15 ημέρες) κατά την επιλογή του ναυλωτή.

Το M/V Magic Orion, ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου Capesize του 2006, έχει καθοριστεί σε σύμβαση χρονοναύλωσης με ακαθάριστη ημερήσια τιμή ναύλωσης ίση με το 101% του μέσου όρου των δρομολογίων Baltic Capesize Index 5TC2. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 21 Νοεμβρίου 2021 και θα έχει ελάχιστη διάρκεια έντεκα μήνες και μέγιστη διάρκεια δεκατεσσάρων μηνών κατά την επιλογή του ναυλωτή.

Το M/V Magic Vela, ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην ξηρού φορτίου Panamax του 2011, έχει καθοριστεί σε σύμβαση χρονοναύλωσης με ακαθάριστη ημερήσια τιμή ναύλωσης 19.000 $ συν ένα εφάπαξ μικτό μπόνους έρματος 550.000 $. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις ή γύρω στις 29 Νοεμβρίου 2021 και θα έχει διάρκεια περίπου 45 ημερών.

Το M/V Magic Pluto, ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου Panamax που κατασκευάστηκε το 2013, έχει καθοριστεί σε σύμβαση χρονοναύλωσης με ακαθάριστη ημερήσια τιμή ναύλωσης ίση με το 91% του μέσου όρου των δρομολογίων Baltic Panamax Index 5TC1. Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου 2021 και θα έχει ελάχιστη διάρκεια έντεκα μήνες και μέγιστη διάρκεια περίπου δεκατεσσάρων μηνών (+/- 15 ημέρες) κατά την επιλογή του ναυλωτή.

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την μεγάλη και παγκόσμια Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιμέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας