Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Σέ ἡλικία 76 ἐτῶν πέθανε στήν Ἑλβετία ἓνας ἀπό τούς πιό συζητημένους ἀκτοπλόους τῆς Ἀκτῆς Μιαούλη:

Comment

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την μεγάλη και παγκόσμια Ναυτιλιακή Βιομηχανία