Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Χάρις Πλακαντωνάκη: H συμμόρφωση με τους στόχους του IMO έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας

Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο 12ο ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum - New Opportunity and Challenges - στην Αθήνα


H κα. Χάρις Πλακαντωνάκη, Chief Strategy Officer - Star Bulk Carriers Corp., τόνισε: “Στο παρελθόν, οι στόχοι ESG αποτελούσαν ένα μέρος του σχεδιασμού μας. Σήμερα, κάθε πτυχή της εταιρείας πρέπει να ενσωματωθεί σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Οι επενδυτές ενδιαφέρονται για την εταιρική μας διακυβέρνηση και στους στόχους βιωσιμότητας που θέτουμε. Η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας επίσης εξαρτάται από τη διαφάνεια σχετικά με τους στόχους ESG. Για παράδειγμα η συμμόρφωση με τους στόχους του IMO έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας. Οι υποχρεωτικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί, όπως η Σύμβαση διαχείρισης ερματικού ύδατος, το ανώτατο όριο θείου κ.α. διασφαλίζουν πως το περιβάλλον θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η κοινωνική πλευρά έχει επίσης αναβαθμιστεί, καθώς οι εταιρείες αντιλαμβάνονται πως δεν μπορούν να πετύχουν καλές αποδόσεις χωρίς ασφαλείς και ευτυχείς εργαζόμενους. Το ευ ζην ως προσέγγιση κερδίζει διαρκώς έδαφος σε δημοφιλία.”

Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την μεγάλη και παγκόσμια Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιμέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας